Grade se dve nove zgrade, sanacija postojećih krajem 2016.

Sanacija objekata u naselju “Dr Ivan Ribar” neće početi pre jula naredne godine. Čeka se da preostalih 14 vlasnika stanova potpišu nove ugovore sa GDS.

SANACIJA „smrdljivih“ zgrada u naselju Dr Ivan Ribar na Novom Beogradu počeće u drugoj polovini sledeće godine, očekuju u Građevinskoj direkciji Srbije. Pre rekonstrukcije objekata zagađenih fenolom, neophodno je da se reše imovinsko-pravni odnosi sa stanarima, od kojih 14 još nije potpisalo nove ugovore sa izvođačem.

Skoro godinu i po dana prošlo je od kada su u zidovima dve zgrade otkrivene otrovne materije.

– Saniranje će biti moguće kada Direkcija zvanično uđe u posed zgrada. Očekujemo da će se ti uslovi stvoriti u drugoj polovini 2016. – kažu u GDS. – Nije nam u interesu da imovina stoji nerešena i zarobljena, već da što pre počnemo sa sanacijom i dovedemo stanove u ispravno stanje.

Od 199 stanara dve sporne zgrade, za neko od četiri ponuđena rešenja se opredelilo 184 vlasnika. Njih 52 će se useliti u nove zgrade koje će izgraditi GDS, u istom naselju. Za zamenu drugim stanovima u vlasništvu Direkcije se odlučilo 39, a za raskid ugovora i povraćaj novca 92 kupca.

Onima koji su se opredelili da sačekaju izgradnju dve nove zgrade, ili sanaciju postojećih, tvrde u GDS, biće pokriveni troškovi stanovanja sve do useljenja u nove nekretnine.

USKORO GRADNjA DVA NOVA OBJEKTA

GDS je dobila lokacijsku dozvolu za izgradnju dve nove zgrade u naselju Dr Ivan Ribar, gde će biti useljen deo stanara iz objekata zagađenih fenolom. Trenutno je u toku javna nabavka za izbor projektanta i izvođača radova.

Izvor: novisti.rs